KEARA - קערות לסדר פסח
מיוצר מפליז
 

קערות פליז:
>1. קערית מס' 1: משקל: 38 גרם לערך, קיבולת: 75 מ"ל לערך
>2. קערית מס' 2: משקל: 53 גרם לערך, קיבולת: 150 מ"ל לערך
>3. קערית מס' 3: משקל: 63 גרם לערך, קיבולת: 200 מ"ל לערך
>4. קערית מס' 4: משקל: 81 גרם לערך, קיבולת: 350 מ"ל לערך
>5. קערית מס' 5: משקל: 94 גרם לערך, קיבולת: 460 מ"ל לערך
>6. קערית מס' 6: משקל: 115 גרם לערך, קיבולת: 650 מ"ל לערך
סה"כ משקל: 444 גרם לערך

 

מגיע באריזת עץ:
> אריזת עץ לקערות: 605 גרם לערך

 

> המוצרים שלנו מגיעים ארוזים ומוגנים

KEARA - קערות פליז

1,750.00 ₪מחיר