top of page

AGARTAL

דמיינו לעצמכם לרגע את קו האופק של מטרופולין שוקק חיים, את הקומפוזיציה המעניינת של המבנים, הצמחים ואת משחקי האורות והצללים. את כל אלה ראתה בעיני רוחה המעצבת אביטל קרנר רוטנברג, כשיצרה את סדרת AGARTAL.