top of page
מזוזות-גדולות.png

MEZUZAH

מזוזה שקבועה בפתח ביתנו ובכניסה לכל חדר, היא הפריט העיצובי הראשון שמקבל את פנינו. בזכות עיצובה המינימליסטי והלא שגרתי, המשדר נוכחות ומפרש בצורה עכשווית את הסממן היהודי עתיק היומין- המזוזה החדשה מחברת בין עבר, הווה ועתיד

AV--MEZUZA-80-1.png

MEZUZHA - מזוזה

מזוזה שקבועה בפתח ביתנו ובכניסה לכל חדר, היא הפריט העיצובי הראשון שמקבל את פנינו. בזכות עיצובה המינימליסטי והלא שגרתי, המשדר נוכחות ומפרש בצורה עכשווית את הסממן היהודי עתיק היומין (שלושה פסים צבעוניים המסמלים את האות ש' של שדי) - המזוזה החדשה מחברת בין עבר, הווה ועתיד.

בשילוב תכונותיו העמידות של הקוריאן, בורג הפליז הבלתי שביר ונוחות השימוש - מזוזה זו יכולה להישמר היטב לאורך שנים.

bottom of page